427 -سه تیکه شلوار کید

پاک کردن

توضیحات

اندازه  شلوار سه تیکه کید مناسب 0 تا 24 ماه
0: قد شلوار 35
1: قد شلوار 38
2: قد شلوار 41
3: قد شلوار 43

اطلاعات بیشتر

سایز

3-0 ماه, 3-9ماه, 9-15ماه, 15-24ماه