1010-سه تیکه لی مجلسی


تومان137,000

سه تيكه پسرانه شيك ، جنس عالی
،خوش دوخت ، تن خور فوق العاده
**ارسال شنبه 14 دیماه**

سايز٣٥ : قدبلوز ٣٦ پهنا ٢٧ آستين ٣٠ شلوار ٥٠
سايز٤٠ : قدبلوز ٤٠ پهنا ٣٠ آستين ٣٥ شلوار ٥٨
سايز٤٥ : قدبلوز ٤٥ پهنا ٣١ آستين ٤٠ شلوار ٦٥
سايز٥٠ : قدبلوز ٥١ پهنا ٣٤ آستين ٤٢ شلوار ٧٥

صاف

توضیحات تکمیلی

سایز

35, 40, 45, 50