1409-زبرا


تومان48,000

0-قد بادی ۳۶ پهنا ۲۰ شلوار ۳۱
1-قد بادی ۳۸ پهنا ۲۱ شلوار ۳۴
2-قد بادی ۴۱ پهنا ۲۲ شلوار ۴۱
3-قد بادی ۴۴ پهنا ۲۴ شلوار ۴۴

صاف

توضیحات تکمیلی

سایز

0, 1, 2, 3