971-سه تیکه هندوانه پسرانه بی بی وان


تومان86,000

سایز 3 تا 6 ماهگی
سایز جلو دکمه دار3 تا 6 ماهگی قد کل 28.5 عرض کار 23 اندازه آستین 20
اندازه زیر دکمه سایز 3 تا 6 ماهگی قد کل 38 عرض زیر دکمه20
اندازه شلوار سایز 3 ماه تا 6 ماهگی =اندازه قد شلوار 34 اندازه فاق 17.5
——————————————————————–
سایز 6 تا 9 ماهگی
سایز جلو دکمه دار6 تا 9 ماهگی قد کل 30 عرض کار 25 اندازه آستین 21
اندازه زیر دکمه سایز 6 تا 9 ماهگی قد کل 39 عرض زیر دکمه22
اندازه شلوار سایز 6 ماه تا 9 ماهگی =اندازه قد شلوار 36 اندازه فاق 19
——————————————————————–
سایز لباس9 تا 12 ماهگی
سایز جلو دکمه دار9 تا 12 ماهگی قد کل 33 عرض کار 26.5 اندازه آستین 23
اندازه زیر دکمه سایز 9 تا 12 ماهگی قد کل 42 عرض زیر دکمه23
اندازه شلوار سایز 9 ماه تا 12 ماهگی =اندازه قد شلوار 39 اندازه فاق 19
——————————————————————–
سایز 12 تا 18 ماهگی
سایز جلو دکمه دار12تا 18 ماهگی قد کل 34 عرض کار 28 اندازه آستین 25
اندازه زیر دکمه سایز 12 تا 18 ماهگی قد کل 43 عرض زیر دکمه23
اندازه شلوار سایز 12 ماه تا 18 ماهگی =اندازه قد شلوار 41 اندازه فاق

صاف

توضیحات تکمیلی

سایز

3-6ماه, 6-9ماه, 9-12ماه, 12-18ماه