سه تیکه پولو لی کد 1976

40👈 قد ۴۲ پهنا۲۸ آستین۳۵ قدتاپ ۴۰پهنا ۲۸و قد شلوار۵۲

45👈 قد ۴۷پهنا۳۲آستین۳۹ قد تاپ۴۳ پهنا۳۱ قد شلوار ۶۲

50👈 قد ۵۰ پهنا۳۵ آستین۴۳ قدتاپ ۴۸پهنا۳۲ قد شلوار۶۹

55👈 قد۵۵ پهنا۳۸آستین۴۶ قد تاپ۵۴پهنا۳۵ قد شلوار75

بازگشت
  • ارسال توسط حراج پوشاک آتیل ATIL
    .

ناموجود

پاک کردن

توضیحات تکمیلی

سایز

40, 45, 50, 55