818-پیراهن تک مشکی

اندازه بلوزهای تترون الگانس

سایز 1
قدبلوز 35 قد آستین 27 پهنا 30

سایز 2
قدبلوز 38 قد آستین 30 پهنا 31

سایز 3
قدبلوز 42 قدآستین 34 پهنا 32

سایز 4
قد بلوز 45 قد آستین36 پهنا 35

سایز 5
قدبلوز 48 قدآستین 39 پهنا 37

سایز6
قدبلوز 50 قدآستین 43 پهنا 39

سایز 7
قدبلوز 54 قدآستین 46 پهنا 41

سایز 8
قدبلوز 58 قدآستین 48پهنا 44

بازگشت
  • ارسال توسط حراج پوشاک آتیل ATIL
    .

ناموجود

پاک کردن

توضیحات تکمیلی

سایز

1سال, 2سال, 3سال, 4سال, 5سال, 6سال, 7سال, 8سال